سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چشم در چشم آفتاب
هرگاه کسی را دیدید که به وی زهد دردنیا و کم گویی عطا شده، بدو نزدیک شوید که حکمت القامی کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

نویسنده: فاطمه محبوبی  یکشنبه 84/12/7  ساعت 11:3 عصر

برای پاسخ به سوال چرا عدالت زیباست .به مطالعه در زمینه جهان پس از ظهور مهدی (عج) پرداختم.اگر در جامعه عدالت وجود داشته باشد.با تقسیم عادلانه ثروت

1- هیچ نیازمندی وجود نخواهد داشت.

2- تقسیم عادلانه ثروت ریشه مفاسد اجتماعی که ناشی از فقر است را از بین می برد

3- وقتی در کشوری عدالت وجود داشته باشد افراد جامعه مطمئن هستند راهی برای اندوختن ثروتهای نامشروع وجود ندارد.بنابراین یا با ایجاد عدالت در کشور مقابله می کنند و یا اینکه در راه صحیح اندوختن ثروت قرار می گیرند.

بدیهی است در صورت وجود یکدستگاه قضایی قوی و موثر و عادل افرا فرصت طلبی که در پی کسب ثروتهای نامشروع هستندبه سرعت شناسایی و مجازات می شوند.حتی اگر ....

4-در آیات بسیاری ازقرآن کریم اشاره شده است که وقتی عدالت در جامعه برقرار شود خداوند برکات را از زمین و آسمان بر آنها نازل می فرماید. و خوشا بحال آنانکه در این جامعه زندگی می کنند.

بدیهی است عادلترین حکومت حکومت مهدی (عج) خواهد بود و در روایات مختلف زیبایی عدالت در زمان حکومت امام زمان (عج) می بینیم.

در روایات در روایات آمده است آنچنان امتی در سایه حکومت مهدی (عج) جهان را فرا میگیرد که یک زن تنها می تواند از شرق جهان به غرب عالم برود بدون اینکه کسی مزاحم او شود.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم (بحاراالانوار ج 13)

بدیهی است عادلترین حکومت حکومت مهدی (عج) خواهد بود و در روایات مختلف زیبایی عدالت در زمان حکومت امام زمان (عج) می بینیم.

در روایات در روایات آمده است آنچنان امتی در سایه حکومت مهدی (عج) جهان را فرا میگیرد که یک زن تنها می تواند از شرق جهان به غرب عالم برود بدون اینکه کسی مزاحم او شود.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم (بحاراالانوار ج 13)

-در آیات بسیاری ازقرآن کریم اشاره شده است که وقتی عدالت در جامعه برقرار شود خداوند برکات را از زمین و آسمان بر آنها نازل می فرماید. و خوشا بحال آنانکه در این جامعه زندگی می کنند.

بدیهی است عادلترین حکومت حکومت مهدی (عج) خواهد بود و در روایات مختلف زیبایی عدالت در زمان حکومت امام زمان (عج) می بینیم.

در روایات در روایات آمده است آنچنان امتی در سایه حکومت مهدی (عج) جهان را فرا میگیرد که یک زن تنها می تواند از شرق جهان به غرب عالم برود بدون اینکه کسی مزاحم او شود.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم (بحاراالانوار ج 13)

هنگامی قائم قیام کند :حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد.و ظلم و جور د دوران او برچیده می شود .

جاده ها در پرتو وجودش امن امان می گردد.

برکاتش را خارج می سازد.

هر حقی به صاحیش می رسد.

در میان مردم مانند داود (ع) و محمد (ص) داوری می کند

و کسی موردی برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمی یابد زیرا همه مومنان بی نیاز و غنی خواهند شد.

وقتی عدالت اقتصادی در جامعه باشد و افراد به اندازه تلاششان پاداش دریافت کنند با ارامش روحی و جدیت فعالیت می کنند.

وقتی عدالت فرهنگی در جامعه باشد جوانان طوری تربیت می شوند که در برابر هجوم فرهنگی بیگانه مقاومت می کنند و فرهنگ دینی خود را حفظ می کنند.

عدالت زیباست چون نتیجه عدالت ایجاد آرامش روحی - خوش خلقی - جدیت واعتماد به نفس در افراد است و وقتی همه افراد جامعه با این روحیه باشند صمیمیت و همدلی ایجاد می شود و همه باهم در برابر قدرتهای سلطه گر متحد میشوند و هیچ قدرتی نمی تواند با تهدید و تحریم اقتصادی در چنین کشوی تحقیر محدودیت علمی و اقتصادی را بر مردم تحمیل کند

جاده ها در پرتو وجودش امن امان می گردد.

برکاتش را خارج می سازد.

هر حقی به صاحیش می رسد.

در میان مردم مانند داود (ع) و محمد (ص) داوری می کند

و کسی موردی برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمی یابد زیرا همه مومنان بی نیاز و غنی خواهند شد.

وقتی عدالت اقتصادی در جامعه باشد و افراد به اندازه تلاششان پاداش دریافت کنند با ارامش روحی و جدیت فعالیت می کنند.

وقتی عدالت فرهنگی در جامعه باشد جوانان طوری تربیت می شوند که در برابر هجوم فرهنگی بیگانه مقاومت می کنند و فرهنگ دینی خود را حفظ می کنند.

عدالت زیباست چون نتیجه عدالت ایجاد آرامش روحی - خوش خلقی - جدیت واعتماد به نفس در افراد است و وقتی همه افراد جامعه با این روحیه باشند صمیمیت و همدلی ایجاد می شود و همه باهم در برابر قدرتهای سلطه گر متحد میشوند و هیچ قدرتی نمی تواند با تهدید و تحریم اقتصادی در چنین کشوی تحقیر محدودیت علمی و اقتصادی را بر مردم تحمیل کند

هنگامی قائم قیام کند :حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد.و ظلم و جور د دوران او برچیده می شود .

جاده ها در پرتو وجودش امن امان می گردد.

برکاتش را خارج می سازد.

هر حقی به صاحیش می رسد.

در میان مردم مانند داود (ع) و محمد (ص) داوری می کند

و کسی موردی برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمی یابد زیرا همه مومنان بی نیاز و غنی خواهند شد.

وقتی عدالت اقتصادی در جامعه باشد و افراد به اندازه تلاششان پاداش دریافت کنند با ارامش روحی و جدیت فعالیت می کنند.

وقتی عدالت فرهنگی در جامعه باشد جوانان طوری تربیت می شوند که در برابر هجوم فرهنگی بیگانه مقاومت می کنند و فرهنگ دینی خود را حفظ می کنند.

عدالت زیباست چون نتیجه عدالت ایجاد آرامش روحی - خوش خلقی - جدیت واعتماد به نفس در افراد است و وقتی همه افراد جامعه با این روحیه باشند صمیمیت و همدلی ایجاد می شود و همه باهم در برابر قدرتهای سلطه گر متحد میشوند و هیچ قدرتی نمی تواند با تهدید و تحریم اقتصادی در چنین کشوی تحقیر محدودیت علمی و اقتصادی را بر مردم تحمیل کند
لیست کل یادداشت های این وبلاگ

زیبایی عدالت
[عناوین آرشیوشده]


 RSS 
خانه
ایمیل
شناسنامه
مدیریتاوقات شرعی


تعداد کل بازدید
3552
تعداد بازدید امروز
1
تعداد بازدید دیروز
10

درباره خودم
چشم در چشم آفتاب
مدیر وبلاگ : فاطمه محبوبی[10]
نویسندگان وبلاگ :
فاطمه محبوبی (@)[0]


لوگوی خودم
چشم در چشم آفتاب

حضور و غیاب
یــــاهـو


فهرست موضوعی یادداشت ها
عدالت[9] .

آرشیو
زمستان 1384
پاییز 1384


اشتراک